Confidence - (25-26.05 2010 Krakow)
Język: polski | english

Komitet programowy

Komitet programowy CONFidence składa się z kilku renomowanych specjalistów związanych z branżą bezpieczeństwa IT. Jako, że tematyka poruszana na konferencji budzi duże kontrowersje, tożsamość osób wchodzących w skład rady musi pozostać tajemnicą…
Hotel Forum Hotel Forum Hotel Forum