Confidence - (25-26.05 2010 Krakow)
Język: polski | english

Karaoke

Powerpoint-Karaoke jest przeróbką tradycyjnego karaoke, jednak zamiast śpiewania piosenek, uczestnicy muszą przedstawić improwizację losowej prezentacji PPT. Prezentacje mogą pochodzić z pobierania próbek PPT lokalnie lub poprzez losowe pobieranie PPT z internetu. PowerPoint-karaoke można uznać za grę szkoleniową pozwalającą uczestnikom szlifować swoje umiejętności retorycznych prezentacji wraz z talentem do dialogu. Jest też uważane za formę improwizacji lub jako rodzaj gry teatralno-sportowej. Należy pamiętać, że termin ten jest również czasem ironicznie używany w odniesieniu do prezenterów, którzy stoją przed ekranem, gdzie nudnie prezentowane są ich slajdy PPT, skutecznie ignorując odbiorców.

Powerpoint-Karaoke zadebiutowało na świecie w styczniu 2006 r. w Berlinie, jako twór Zentrale Intelligenz Agentur, grupy pisarzy i artystów w Berlinie. Nazwa Powerpoint-Karaoke została stworzona w oparciu o nazwę najbardziej powszechnego programu do prezentacji Microsoft Powerpoint.

PowerPoint-karaoke oferuje możliwość doskonalenia własnych umiejętności retorycznych. To jest parodia, która zwraca uwagę na absurd, jakim jest wiele prezentacji biznesowych.