Confidence - (25-26.05 2010 Krakow)
Język: polski | english

Alexey Tikhonow

Alexey Tikhonow ukończył studia na Uniwersytecie Moskiewskim w 2002 r., mgr inż. informatyki i matematyki stosowanej, w trakcie robienia doktoratu. Specjalista ds. bezpieczeństwa w praktyce od 1997 roku. Aleksiej jest współzałożycielem, CIO i starszym analitykiem z firmy zajmującej się konsultingiem i bezpieczeństwem IT, Corelogic. Obszary ekspertyzy:

 • Modelowanie, programowanie i inżynieria wsteczna systemów komputerowych.
 • Testy penetracyjne sieci.
 • Aplikacje do kopania danych w analizie sieci.
 • Analiza sieci społecznych z punktu bezpieczeństwa.


Temat prezentacji: De-blackboxing aparatu cyfrowego

Język prezentacji: Angielski

Abstrakt: Około dwa lata temu Alexey był uczestnikiem wczesnych faz projektu którego celem było roszerzenie funkcjonalności aparatów Canon (Format RAW, kalkulator DOF, histogramy na żywo itd.) Prezentacja będzie obejmować pochodzenie projektu i opisy praktycznych rozwiązań technicznych, takich problemów jak:

 • de-blackboxing aparatu cyfrowego
 • deszyfrowanie aktualizacji firmowego oprogramowania
 • inżynieria wsteczna aktualizacji firmowego oprogramowania
 • rekonstrukcja załatanej aktualizacji
 • szukanie dróg na zrzucenie ROMu z aparatu
 • system operacyjny
 • nieszkodliwe łatanie aktualizacji aparatu
 • i wiele innych