Confidence - (25-26.05 2010 Krakow)
Język: polski | english

Wojciech Bojdol

Wojciech Bojdol – wojboj. Specjalista w zakresie psychologii pamięci i iluzji pamięciowych, bezpieczeństwa systemów linux/unix oraz nowych technologii. W latach 1998-2001 autor ponad 40 publikacji z obszaru nowych technologii i bezpieczeństwa informatycznego. W roku 2001 uhonorowany Stypendium Prezesa Rady Ministrów RP. Od wielu lat prowadzi projekty programistyczne, wdraża nowe technologie i świadczy usługi doradztwa w zakresie bezpieczeństwa dla wielu firm. Współtwórca Konsorcjum Aktywni.biz/Grupa Aktywni. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Temat prezentacji: Dobrze znane luki w ludzkim mózgu i zachowaniu – powszechne błędy administratorów

Język prezentacji: Angielski

Abstrakt: Błędy wynikające z wad ludzkiej percepcji mimo, że są dobrze udokumentowane i przebadane przez naukowców, nie są znane w środowiskach osób zajmujących się IT Security. Naukowcy opisują zjawiska bardzo złożonym językiem, który z perspektywy informatyków bywa niezrozumiały i prowadzi do błędnego rozumienia zjawisk. W trakcie krótkiego wykładu zaprezentowane zostaną najistotniejsze błędy popełniane przez ludzi, które zdarzają się bardzo często m.in. pracownikom działów IT Security. Błędy te to m.in.:

  • iluzja nieomylności,
  • lekceważenie niepomyślnych informacji,
  • lekceważące traktowanie wyników i osób spoza zespołu,
  • nie dopuszczanie informacji sprzecznych z naszym zdaniem,
  • iluzje pamięciowe (fałszywe wspomnienia i nie tylko)
Wykład ma na celu przybliżenie zjawisk administratorom oraz wskazanie pewnych prostych metod radzenia sobie z tymi problemami.